Budeme mít vlastní místo pro život?

Chceme dál živit hydru pseudodemokracie?

Demokracie v pravém slova smyslu v současné době neexistuje. Ať totiž lidé volí jakoukoliv politickou stranu, důležité věci ovlivnit politikou nemohou. Není to věc pouze poslední doby, již Mark Twain ve své době prohlásil, že „pokud by volby mohly něco změnit, dávno by je zrušili“. Jenže politická hydra se stále sebezdokonaluje a nyní si již postupně přestává hrát i na zdání demokracie. Ti, co by něco změnit chtěli, postupně rezignují. Do politiky občas vstoupí nějaká nová strana „čistých“, kteří tvrdí, že oni konečně začnou dělat tu čistou politiku, jenže ono to z principu nefunguje. Někdy se dokonce právě z těch „nejčistších“ stanou ti nejzrůdnější. „Myslet to dobře“ totiž může být často tím nejhorším předpokladem. Například populární odhalování korupce – to jsou často spíše předem domluvené hry jak někoho účelově odstranit. Občas se někdo odepíše a divadlu pro veřejnost je učiněno za dost. Skutečná korupce je totiž politika jako taková.

        Stát na sebe postupně převzal práva, která mu původně vůbec neměla náležet. Plíživě nabubřel do obrovských rozměrů a stal se z něj samostatně existující tvor, který sice ponechává lidem možnost rozhodovat o kosmetických změnách, ale podstatné věci si řídí v tichosti sám. Protože se v zahraničí dějí analogické procesy, připadá nám to jako normální vývoj. Jenže to není z důvodu toho, že je to normální, ale protože to vyrůstá ze stejného, globálně-politického podhoubí.

        Stát se chová totiž přesně opačně než by tomu mělo být. Neslouží lidem, přestože se tak tváří, ale lidé slouží státu. Je tomu tak jako tomu bylo před 150, 250 lety, kdy lidé sloužili panovníkovi – ten se nyní velmi šikovně schovává za „demokracii“. S postupným vývojem ve společnosti již totiž přiznané panovnictví nebylo déle udržitelné a bylo potřeba lid upokojit zdáním toho, že si vládnou sami. Panovnictví zůstalo, pouze se skrylo před veřejností. Celý systém je postavený na finančnictví a nadnárodních firmách. Nyní to můžeme exemplárně vidět na korona-podvodu. Stát vůbec nezajímá prospěch lidí jako takových. Stát pouze prosazuje globální zájem – jak do lidí napíchat jakousi látku, o které nikdo nemůže tušit, co udělá za pár let s celou populací a jejíž benefit je přitom více než sporný. To, že i mnozí odborníci proti tomu varují, zcela ignoruje, vytváří si cíleně týmy zmanipulovaných „odborníků“ a za pomocí médií prosazuje svůj záměr čistě diktátorským způsobem – přesně podle toho, co mu diktují nadnárodní farmaceutické firmy. Jenže tímto způsobem se skrytě chová i v mnoha dalších směrech. Stát je pouze nástroj řízený agendou mocných lidí prostřednictvím globálních firem a politické strany na to mají jen zcela okrajový vliv.

        Stát je totiž sám o sobě ideologicky řízený nástroj. Mysleli jsme si, že jsme se před 32 lety zbavili ideologického řízení společnosti, ve skutečnosti se ideologie pouze změnila. Ta nová sice působí svobodněji, umožňuje cestování po celém světě, ale pouze proto, že je více sofistikovaná a také globální, tedy civilizované státy „západního typu“ fungují v podstatě na stejných principech, a tak omezování hranic není nutné. Ve skutečnosti je tato nová ideologie ještě hutnější než dříve. Je mnohem lépe psychologicky propracovaná a dokáže lidi účiněji zmanipulovat. O tom, kdo za celým tímto systémem stojí, existuje mnoho různých teorií včetně „konspiračních“, ale ve všech případech je neoddiskutovatelné, že na tomto systému nějaká privilegovaná skupina vydělává, a to nikoliv pouze finančně.

        Nástroje, jak prosadit tu nejvyšší ideologii jsou věda a média. S nástupem racionalismu, který je de facto současným náboženstvím, si ti, kteří chtějí ovládat a manipulovat ostatními uvědomili, že věda je úžasný a velmi tvárný a manipulovatelný nástroj. V náboženství racionalismu se totiž to, co je prohlášeno za vědecké, což znamená zdánlivě „objektivní a racionální“, stává náboženským dogmatem. Ten, kdo má moc a chce cokoliv prosadit, si ustanoví tým vhodně vybraných odborníků, kteří vytvoří vědecko-náboženské dogma, které potom šíří v médiích jako neotřesitelnou pravdu. To, že existují jiní odborníci – vědci, kteří prokazují zcela opačná tvrzení, a tedy nehodící se „zájmu“, není důležité. V médiích jsou označeni za pavědce, dezinformátory atd. A co je vědecké, to je „dobré“, a to potom může prosazovat stát pro dobro všech. Korona-podvod je pouze jeden střípek z celého systému. Ale je teď krásně viditelný a ve své drzosti posouvá laťku mnohem výš, než bylo doposud možné.

        „Správná“ média, která roztrubují ty správné – vědecké – státní názory jsou v současnosti všechna mainstreamová média, od ČT, Novy, Primy, ČRo, po hlavní tištěné i internetové noviny a magazíny. Liší se pouze v různých nuancích. Někteří stále věří tomu, že když si přečtou dvoje konkurenční noviny, tak si udělají nezávislý objektivní názor. Získají však pouze názor, který jim někdo podsunul prostřednictvím novin všech. A s tím vším je propojena státně-politická agenda.

        Náboženství vědeckého racionalismu vládne zcela ve zdravotnictví – jakékoliv metody prověřené a používané staletí jsou nevědecké, tedy v podstatě neexistují. V zemědělství se státem organizuje používání jedovatých vědecko-chemických technologií. Celé školství je řízeno „vědecky“ – tedy učí se přesně to, co je vědecko-dogmaticky nalinkované. Tedy to, co některým skupinám vyhovuje. Dokonce i oprava dálnice D1 je „vědecky“ několikanásobně nákladnější, než spočítali jiní – nesprávní vědci. Jedná se o desítky miliard, ale byla zvolena ta správná „věda“. Vědecká teorie o ničícím vlivu CO2 je ta jediná správná (protože účelově vybraná), podle které se začínají připravovat zcela zásadní omezení individuálních a ekonomických svobod. Oponentní vědecké teorie jsou pavědecké, tedy zapovězené. A tak bychom mohli pokračovat podle jednotlivých odvětví dál a dál.

        To, kdo z pozadí tahá za nitky v tomto směru není důležité. Důležité je to, že současný politický systém za nitky tahat umožňuje. Nástrojem k tomuto vládnutí ze stínů je stávající „demokratický“ systém politických stran, v současné době ještě navíc zcela přiznaně řízený z evropské globální centrály mimo naše vlastní území. Za politickou stranou se totiž vždy dá schovat úplně cokoliv. Proto jediná cesta je současný politický systém zásadně změnit. Je nutné vyžadovat, aby stát sám o sobě přestal „podnikat“. Tedy přestal realizovat něčí skrytá přání, která se prostřednictvím té správně zvolené „vědy“ a médií propasíruje do státní agendy bez ohledu na přání a zájem lidí. Státu je nutné odebrat valnou většiny toho, co dělá a omezit ho pouze na skutečnou správu společných věcí, nikoliv na vytváření vědecko-sociálně-inženýrské budoucnosti společnosti. A současně rozpustit politické strany a změnit zcela volební systém. A zde je nutné si položit otázku – podřežou si politické strany sami pod sebou politickou větev? Samozřejmě nikoliv. To je ta skutečná korupce současné moci. Celý systém je velmi chytře založen na tom, že z něj není cesta ven. A každý kdo chodí k volbám, i každý, kdo k volbám nechodí, se podílí na tomto velmi dobře promazaném stroji. I s těmi, kdo nevolí, se totiž počítá, neboť i ti se svým ne-hlasem aktivně podílí na přepočítání jejich hlasu ve prospěch vítězné strany. Z toho vyplývá jediné: nutné změny není možné provést politickou cestou. Jediným možným způsobem je, že k takovým změnám donutí lidé politiku a stát přímo. Vede k tomu sice dlouhá cesta, ale je nutné o tom začít ve společnosti reálně mluvit.

        To však neznamená, že je zbytečné chodit k volbám, v současnosti je to naopak více než potřebné. Jsou strany, které směřují k dalšímu prohlubování diktátorsko-vědeckého fungování státu, současný kovi-podvod je jen dalším krůčkem k prohlubování „demokratické“ diktatury. Avšak na tomto kovi-podvodu je prospěšné to, že různé strany odkryly karty. Proto je důležité ve volbách nevolit kovi-blok, který se skládá jak z vládních stran tak i z drtivé většiny stran opozičních. Tedy spolu s ANO jsou nevolitelní ČSSD, Piráti, STAN, ODS, Top-09, KDU-ČSL – ti všichni táhnou ruku v ruce za kovi-provaz, ze kterého se kolem nás utahuje smyčka. Všechny tyto strany je důležité se aktivně snažit odsouvat z politického výsluní a tedy volit podle svého vlastního přesvědčení ty, kteří mají šanci se dostat do parlamentu, ale současně jsou dostatečně důvěryhodní v odporu vůči nastupujícímu teroru. Ale tím to nesmí skončit. Současný politický systém a současná forma vládnutí státu nám toho již sebrali tolik, že je nutné, aby se vláda věcí svých lidu konečně skutečně navrátila.

Václav Hrabák

16. srpna 2021

Drtivá menšina

Vždy to byla aktivní odhodlaná menšina, která obrátila kormidlo dějin (číst celý článek)

Propagace opíchnutí šířením nenávisti

Chce-li někdo dosáhnout jakéhokoliv zla, oblékne ho do hávu z dobra. Nyní se pořádá hon na nenáviděné neopíchnuté. (číst celý článek)

Koho je možné volit?

Od voleb sice nemůžeme očekávat skutečně pozitivní vývoj, ale v současné době je důležité nestrkat zbytečně hlavu do oprátky. (číst celý článek)

Chceme dál živit hydru pseudo-demokracie?

Politický systém je prodlouženou rukou nikým nevolených zájmových skupin. (číst celý článek)

Budeme mít vlastní místo pro život?

Soumrak ženské a mužské energie?

Láska k Zemi vs. Gréta

Lidé v područí farma-okovů

Medicínská tyranie

Vznik společenství České země