České země

České země jsou společenství otevřené lidem, kteří si přejí žít na území Čech, Moravy a Slezska a podporovat život všech svéprávných, svobodných a zodpovědných lidí i život sám jako takový. 

Život s ohledem na ostatní, ale bez celospolečenského diktátu zájmových skupin a sociálního inženýrství. Společnost je zdravá a svobodná pouze tehdy, jsou-li zdraví a svobodní lidé. 

Skutečné zdraví znamená možnost svobodně tvořit a věnovat se svému poslání. Neznamená to udržovat se při životě chemikáliemi a při tom konzumovat náhražky potravin. 

Současný politický systém není skutečnou demokracií. Je to nástroj na prosazování cílů nikým nevolených zájmových skupin, korporací a cizích mocností bez ohledu na politickou stranu, která je zrovna u moci. Politická cesta nevede ke skutečným změnám.Zdraví – Svoboda – Příroda – Společnost – Život

Základní kameny

1. Společnost může být zdravá pouze tehdy, jsou-li zdraví lidé. Současná medicína sice umí v krizi někdy zachránit život, ale skutečné dlouhodobé zdraví nenabízí. Není proto oprávněna diktovat ostatním, jakým způsobem mají pečovat o své zdraví, a řídit dění ve společnosti.
2. Současná medicína nemá právo vynucovat jakýkoliv zásah do zdraví jednotlivce omezováním jeho svobody. Hygienická či karanténní opatření mohou být výjimečně vyhlašována pouze za společného konsenzu napříč konvenčními i nekonvenčními medicínskými směry.
3. Skutečné zdraví je potřeba hledat v nekonvenčních a přírodních medicínských přístupech, které se konvenční medicína a farmaceutické firmy snaží cíleně likvidovat. Konvenční medicína nabízí pouze podporu fyzického fungování, nikoliv skutečné zdraví. Zdravý člověk nepotřebuje chemii k tomu, aby vůbec fungoval (antidepresiva, syntetické hormony, statiny atd.).
4. Není v pořádku sypat na naši zemi jedovaté látky, trávit spodní vody, pěstovat na polích místo potravin něco, co se spaluje v traktorech, chovat zvířata v krutých podmínkách, otravovat prostor mikrovlnným zářením. To vše se odráží ve zdraví lidí i celé přírody. Místo řešení těchto elementárních věcí chtějí „ekologové“ manipulovat celou společností a inženýrsky řídit počasí. Vraťme se k respektu a úctě k přírodě a životu jako takovému.
5. České země obývají muži, ženy a jejich děti. Matky a otcové jsou ten nejdůležitější předpoklad pro zdravý růst dalších generací. Nenechme si to nejcennější zničit uměle vykonstruovanými a zhoubnými ideologiemi o neexistenci pohlaví. Podporujme harmonii mezi mužským a ženským principem.
6. České země jsou útvar trvající tisíc let. Jejich obyvatelé nikdy nedali souhlas se současným ovládáním českých zemí ze zahraničí, a proto ani nemají povinnost této cizí nadvládě podléhat, včetně nuceného přijímání obyvatel jiných zemí stěhujících se kvůli hmotným výhodám.
7. Člověk je duchovní bytost. Materiální ani „společenský“ zájem nemůže byt nadřazován nad duchovní svobodu a možnost osobního rozvoje.

Co s tím

I. Síla, která může současný stav změnit, je pouze v lidech, jejich spojení a jasném postoji. Je potřeba se razantně postavit postupné anexi lidského práva na svobodnou existenci.
II. Spojení lidí neznamená ideovou jednotu. Pro naše spojení není nutné, ani prospěšné, vytvořit a razit nějakou společnou ideologii. Různé ideologie způsobují rozštěpenost a neschopnost se současnému stavu postavit. To, co má lidi spojovat, není ideologie, ale základní – elementární – pravidla hry, na kterých můžeme společně stavět. Nejdůležitější je, aby si každý mohl svobodně zvolit svojí ideologii bez jakéhokoliv vnucování.
III. Je nutné vyvíjet společný tlak na vytvoření ochrany svobody jednotlivce proti diktátům „moderních ideologií“ a současně ochrany přírody před znásilňováním. Jakákoliv vláda zvolená lidmi nemá mít právo jakkoliv prosazovat a podporovat farmabyznysem řízenou „medicínu“ a její diktát nad zdravím a svobodou lidí. Nemá mít právo vnucovat ideologie neexistence pohlaví, neexistence lidských ras, nemá mít právo importovat do země exotická etnika, nemá mít právo povolovat používání toxických látek ničících naší Zemi, nemá mít právo likvidovat existenci tuzemských potravin atd.
IV. Současný systém politických stran přímo nahrává ovládání nejdůležitějších věcí skrytými lobbystickými a zájmovými skupinami. Tento systém je nutné odmítnout jako celek a směřovat ke skutečné zastupitelské demokracii, tedy zejména volbě důvěryhodných a konzistentních osobností.

Jak

a) Všichni jsou s otevřeným srdcem zváni mezi účastníky společenství České země. Připojte se k našemu společenství, přihlaste se k odebírání informací nebo se přímo zapojte do naší společné práce. Sledujte nás na facebooku, ze kterého však můžeme díky cenzuře snadno zmizet. Proto nezapomeňte sledovat náš web! Mnoho lidí je v současné době frustrovaných z toho, že ztrácí naději. Situace se však bezvýchodná pouze zdá, ve skutečnosti taková není. Současné dění nám přes všechen marasmus nabízí možnost změny.
b) České země nejsou petice, deklarace, ani politická strana. Je to propojení – společenství lidí, kteří se chtějí postavit současnému systému a aktivně se zapojit do tvorby základních pravidel pro svobodnou existenci v naší zemi vytvořením nové Ústavy, protože ta stará byla znásilněna a vyprázdněna. Čím víc se nás propojí, tím účinnější tlak nutný ke změně můžeme vyvinout. Směřujeme k definování nových pravidel, která budou deklarovat svobodný život lidí ve svobodné zemi, ke které se budeme chovat s ohleduplností a láskou.
c) Síla není pouze v manifestacích, politických aktivitách, veřejných protestech, byť i ty jsou nezbytné. Síla je především ve společném duchu. Pokud propojíme naše srdce a naši společnou touhu po změně, vznikne síla, která nejde zastavit cenzurou, policejními obušky, zátarasy. Pojďme si společně přát a tím tvořit budoucnost. Tvořme s láskou k lidem, k životu, k naší Zemi.
d) Společenství České země je nepolitické. Může se s ním propojit kdokoliv z jakékoliv aktivistické organizace, politické strany apod. České země nejsou nová konkurenční organizace všem ostatním. Jsou vytvořením mostů. Jsou spojením lidí, kteří jsou již dnes i jinak aktivní v různých směrech. Jsou možností pro spolupráci lidí i subjektů, které se odlišnými metodami snaží o to stejné a to je dobře. Rozmanitost je silou, která žene věci kupředu. České země nejsou ideologií. Jsou otevřenou možností spojit se nad elementárními zákony nutnými pro zachování možnosti svobodného růstu každého z nás v naší zemi.
e) Pokud se chcete podílet na tvorbě obsahu a publikujete již vlastní texty či videa, nebo máte plodné myšlenky na rozšiřování působení společenství České země, ozvěte se nám. Pokud to bude v duchu Českých zemí, budeme rádi, když se připojíte. Máme vizi, plány a směr, avšak nikoliv neměnný definitivní program. České země jsou společným prostorem, ve kterém se program bude vyvíjet společnými silami.Vznik společenství České země

Za 32 „svobodných“ let jsme se postupně dostali do stavu, který má se svobodou pramálo společného, a to nikoliv pouze během posledního roku. Výraznou devalvaci pojmu svoboda můžeme vnímat nejméně posledních 12 let, nyní se proces pouze uspíšil. Na jednu stranu je to děsivé, na tu druhou naopak nadějné, protože postupného procesu si dříve všiml jen málokdo. Nyní je tento proces tak do očí bijící, že ho intenzivně vnímá stále více lidí. (číst celý článek)
Drtivá menšina

Vždy to byla aktivní odhodlaná menšina, která obrátila kormidlo dějin (číst celý článek)

Propagace opíchnutí šířením nenávisti

Chce-li někdo dosáhnout jakéhokoliv zla, oblékne ho do hávu z dobra. Nyní se pořádá hon na nenáviděné neopíchnuté. (číst celý článek)

Koho je možné volit?

Od voleb sice nemůžeme očekávat skutečně pozitivní vývoj, ale v současné době je důležité nestrkat zbytečně hlavu do oprátky. (číst celý článek)

Chceme dál živit hydru pseudo-demokracie?

Politický systém je prodlouženou rukou nikým nevolených zájmových skupin. (číst celý článek)

Budeme mít vlastní místo pro život?

Soumrak ženské a mužské energie?

Láska k Zemi vs. Gréta

Lidé v područí farma-okovů

Medicínská tyranie

Vznik společenství České země